ทิปส์เด็ด

สร้างฐานความรู้การลงทุนทางการเงินผ่านโลกออนไลน์

17 มีนาคม 2564ในยุคที่กระแสการเงินมีความผันผวน ทำให้หลายคนมีความกังวลถึงอนาคต ทั้งการประกอบอาชีพ และปากท้องความเป็นอยู่ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า นอกจากงานประจำที่ทำอยู่นั้น คุณยังสามารถสร้างความมั่งคั่งทางการเงินได้ผ่านการลงทุน ซึ่งหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางด้านวิชาชีพ เพียงแค่คุณมีเงินทุน และความตั้งใจหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ก็สามารถใช้เงินต่อเงินได้ นั่นก็คือ การลงทุนทางการเงินนั่นเอง แต่หากคุณยังไม่แน่ใจว่าการลงทุนทางการเงินคืออะไร หรือกำลังอยากเริ่มลงทุนทางการเงินอยู่พอดี ทรูออนไลน์ขอแนะนำให้คุณลองใช้เครื่องมือใกล้ตัวอย่างอินเทอร์เน็ต มาช่วยเปิดโลกความรู้ เสริมความเข้าใจด้านการลงทุนทางการเงินของคุณดู 

การลงทุนทางการเงินคืออะไร ต้องรู้อะไรก่อนบ้าง


การลงทุนทางการเงิน คือการลงทุนที่ผู้ลงทุนนั้นนำเงินที่มีอยู่ไปซื้อหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต ซึ่งรายได้หรือผลตอบแทนที่ได้มา อาจมาในรูปของดอกเบี้ย เงินปันผล กำไรจากการซื้อขายหุ้น กองทุน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการณ์ของหลักทรัพย์ที่เราลงทุนด้วย 

โดยผลิตภัณฑ์ที่เราจะลงทุนนั้นก็มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งในรูปของเงินฝากธนาคาร, ประกันชีวิต, กองทุนรวมตลาดเงินหรือตราสารหนี้ระยะสั้น, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ, และหุ้น แต่หากคุณยังไม่แน่ใจว่าควรจะลงทุนในผลิตภัณฑ์ใดล่ะก็ ลองประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตัวคุณเองได้ผ่านแบบประเมินความเสี่ยงออนไลน์ เพื่อจะได้รู้ว่าคุณยอมรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากน้อยแค่ไหน และผลิตภัณฑ์ใดที่เหมาะสมกับการลงทุนในแบบของคุณได้นั่นเอง

มีมืออาชีพคอยบริหารให้ ลงทุนอุ่นใจในกองทุนรวม

เมื่อรู้ว่าคุณเหมาะกับผลิตภัณฑ์การลงทุนใดแล้ว แต่การที่คุณยังเป็นมือใหม่ และอาจต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคาร รวมทั้งยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญในการลงทุน หรือไม่ค่อยมีเวลาติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน กองทุนรวมถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่นักลงทุนนิยมกัน

กองทุนรวมเป็นรูปแบบการระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนรายย่อย เพื่อนำเงินที่ได้ไปบริหารจัดการให้เกิดรายได้และผลกำไร โดยมีผู้บริหารกองทุนมาช่วยดำเนินการแทนเรา ผู้ให้บริการด้านกองทุนรวม ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ และธนาคารพาณิชย์ ซึ่งถ้าใครสนใจหรืออยากลงทุนในกองทุนรวมใด ก็สามารถหาแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ หรือธนาคารเหล่านั้นได้โดยตรง หรือหาได้จากเว็บไซต์อย่าง https://www.wealthmagik.com/home.aspx ที่รวบรวมแหล่งข้อมูลกองทุนรวมไว้ พร้อมแยกเป็นประเภทต่างๆ ไว้ด้วย

ก้าวสู่ความมั่งคั่งทางการเงินด้วยการลงทุนในหุ้น

เมื่อคุณลงทุนมาสักระยะ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนทางเงินระดับหนึ่งแล้ว เป็นไปได้ว่าคุณอาจอยากกระโจนเข้าสู่สนามความเสี่ยงที่มากขึ้น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูง การลงทุนในหุ้นอาจเป็นคำตอบที่คุณมองหา

หุ้น คือสิทธิในความเป็นเจ้าของกิจการ โดยทั่วไปเมื่อเราลงทุน และถือหุ้นในกิจการใดกิจการหนึ่ง ก็ถือว่าเรามีสิทธิในความเป็นเจ้าของกิจการนั้นแล้ว ซึ่งเราสามารถลงทุนในกิจการนั้นเพียงคนเดียว หรือร่วมหุ้นกับคนใกล้ชิดก็ได้ แต่ในกรณีของการเล่นหุ้น ซึ่งเป็นคำที่เรารู้จักมักคุ้นกันอยู่นั้น เกิดมาจากการที่ธุรกิจขนาดใหญ่ในตลาดต้องการระดมทุนจากคนทั่วไป ประกอบกับที่มีคนอยากเป็นเจ้าของกิจการแต่ติดที่เม็ดเงินทุนไม่ได้มีมากพอ และไม่มีความรู้ในการทำธุรกิจ เราก็สามารถลงทุนในลักษณะนี้ได้เช่นกัน 

สำหรับมือใหม่ การจะเล่นหุ้นให้ประสบความสำเร็จ คือการต้องมีเป้าหมายในการลงทุน ต้องรู้จักตัวเอง รู้จักธุรกิจที่คุณไปลงทุน และมีความรู้ในเรื่องการลงทุนหุ้น ซึ่งแหล่งความรู้เกี่ยวกับการเล่นหุ้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น www.set.or.th หรือ www.finnomena.com หรือผ่านช่อง youtube เช่น nanake555#คุยต้องรวย ซึ่งมาในรูปแบบของการพูดคุยให้ความรู้แนวสนุกสนาน

สุดท้ายนี้ คำพูดที่ว่า “การลงทุนคือความเสี่ยง” ยังคงเป็นความจริงเสมอ การลงทุนสามารถทำให้เรารวยและล้มได้ในชั่วข้ามคืน ความเสี่ยงที่สุดคือความไม่รู้และไม่เข้าใจในสิ่งที่เราลงทุนจริงๆ ดังนั้น หากคิดที่จะลงทุนแล้ว ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านการเงินการลงทุนอยู่เสมอ จะได้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเลือกการลงทุนได้อย่างเหมาะสม