ข่าว

แรงไม่มีอะไรกั้น ขยายสัญญาณเน็ตให้ครอบคลุมทั่วบ้านด้วย True Gigatex Mesh WiFi 

01 ธันวาคม 25631 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64

เงื่อนไขการสมัครบริการ


1. เฉพาะลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา สำหรับบ้านพักอาศัย เฉพาะเทคโนโลยี FTTH เท่านั้น

2. มีค่าแรกเข้า 890.- จากราคาปกติ 2,000  บาท (นิติบุคคลรับสิทธิ์งดเว้นค่าแรกเข้า 2,000 บาทได้ตามเงื่อนไข)

3. รับสิทธิพิเศษการยืมอุปกรณ์ router มูลค่ารวมสูงสุด 6,975 บาท และอุปกรณ์ True Gigatex MESH WiFi มูลค่า 3,990 บาท/ชิ้น พร้อมด้วยปลั๊กไฟและสายอินเทอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาสัญญา นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจที่กำหนด และ ฟรี ค่าติดตั้งบริการกล่อง Trueid TV หรือกล่อง Inno Hybrid Plus

4. สำหรับลูกค้าสมัครบริการใหม่ทรูออนไลน์: “ค่าบริการรายเดือนอุปกรณ์เสริม MESH WiFi” จ่ายเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนแพ็กเกจหลัก  +100.-/เดือน/True Gigatex MESH WiFi 1 ชิ้น ตลอดอายุการใช้งาน และจะต้องใช้งานต่อเนื่อง ตามเงื่อนไขสัญญาการสมัครบริการใหม่ 24 เดือน เฉพาะแพ็กเกจ 1000 mbps หรือ 12 เดือน สำหรับแพ็กเกจต่ำกว่า 1000 mbps จึงจะสามารถยกเลิกบริการได้ 

5. สำหรับลูกค้าปัจจุบันทรูออนไลน์: “ค่าบริการรายเดือนอุปกรณ์เสริม MESH WiFi” จ่ายเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนแพ็กเกจหลัก  +100.-/เดือน/True Gigatex MESH WiFi 1 ชิ้น ตลอดอายุการใช้งาน จะต้องผูกสัญญาใช้งานหลัก ต่อไปอีก 12 เดือน และ ดูแลตลอดอายุการใช้งาน

6. สามารถติดตั้ง อุปกรณ์ True Gigatex MESH WiFi ได้สูงสุด 2 จุด ต่อ 1 หมายเลขผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

7. ช่างติดตั้งจะเป็นผู้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปติดตั้งให้แก่ลูกค้าตามวันที่นัดหมายติดตั้ง, ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าติดตั้งเพิ่มเติม(ถ้ามี) ให้แก่ช่างติดตั้ง

8. กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ True Online - Internet และยกเลิกบริการก่อนกำหนด หรือถูกระงับ
8.1 ผู้ใช้บริการยินดีชำระค่าส่วนต่างของค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท
8.2 ค่าติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายเป็นเงิน 2,600 บาท
8.3 และหากมีการติดตั้งบริการโทรศัพฺบ้านเลขหมายใหม่ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งโทรศัพท์บ้านเป็นเงิน 3,350 บาท คืนให้แก่บริษัท (อัตราดังที่กล่าวมายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  พร้อมส่งคืน router หรืออุปกรณ์อื่นใด ตามเงื่อนไขกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนวณค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท และค่าติดตั้ง 2,600 บาท เฉลี่ยให้ตามสัดส่วนจำนวนเดือนที่เหลือจนถึงเดือนที่ครบสัญญา

9. อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัท TICC
9.1 กรณีอุปกรณ์ router/True Gigatex MESH  เสียเนื่องจากการใช้งาน (ภายใต้เงื่อนไข) บริษัทฯ ดูแลและให้บริการฯ ตลอดอายุการใช้บริการ
9.2 กรณียืนยันยกเลิก จะต้องนำอุปกรณ์ทั้งหมด ส่งคืนที่ True Shop/ช่างเข้าเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดที่บ้านลูกค้า, หากไม่นำส่งคืน/ช่างเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่าอุปกรณ์ router ในราคาสูงสุด 6,975 บาท  และ ค่าอุปกรณ์ True Gigatex MESH ในราคา 3990 บาท ตามเงื่อนไขกำหนด

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า