ข่าว

มาดูวิธีรับทรูพอยท์เพิ่มทุกเดือน

18 พฤษภาคม 2563


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้บริการทรู ออนไลน์ หรือ ทรูวิชั่นส์ และทรู ออนไลน์ที่ใช้แพ๊กเกจร่วมกับทรู วิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช ที่ชำระค่าบริการครบเต็มจำนวนภายในกำหนดเวลาการชำระค่าบริการของรอบบิลปัจจุบันในแต่ละรอบเท่านั้น

2. ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 จะได้รับคะแนนสะสม ดังนี้

2.1 รับทรูพอยท์ จำนวน 1 ทรูพอยท์ โดยคำนวณจากมูลค่าของค่าบริการทุก 25 บาท ต่อ 1รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 3 วันทำการ) 

2.2 รับเพิ่มอีก 1 ทรูพอยท์ จากมูลค่าของค่าบริการทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1หมายเลขบัตรประชาชน เมื่อมีการชำระค่าบริการก่อนวันครบกำหนดในการชำระค่าบริการ (พอยท์จะได้รับภายใน 7 วันทำการ)

2.3 รับเพิ่มอีก 2 ทรูพอยท์ จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 7 วันทำการ) เมื่อจ่ายบิลทรูช่องทาง แอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet / True i-service / True ID ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท (สูงสุด 50 TruePoint / บัตรประชาชน / 1 เดือน โดยพอยท์จะรวมกับ การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู)

3. ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ที่เพิ่มในข้อ ( 2.3 ) สำหรับลูกค้าทรูมันนี่ ที่ใช้ระบบทรูมูฟ เอช (ในนามบุคคลธรรมดา) เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

4. สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าบริการแบบหักบัญชี หรือบัตรเครดิตอัตโนมัติ และลูกค้าที่ชำระค่าบริการล่วงหน้าแบบราย 6 เดือน และ 12 เดือน ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 

5. สำหรับลูกค้าที่ใช้สิทธิพิเศษส่วนลดปลูกรักของพนักงาน ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 

6. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

7. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่เหมาะสม

8. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร