การจัดการข้อมูลส่วนตัว

ลูกค้าสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว โดยลูกค้าต้อง Log-in เพื่อเข้าสู่สินค้าและบริการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- Hi-Speed Internet, dial-up Internet & Wi-Fi

- ต่ออายุการใช้งาน

- ตรวจสอบระยะเวลาการใช้งาน

- เปลี่ยน username / password

รายละเอียดเพิ่มเติม
View 99,751