กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบแพ็กเกจ
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานของคุณค่ะ

Province
District
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
08:00
09:00
ส่งแล้ว

ขอบคุณค่ะ

เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

ส่งแล้ว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1242

ข้อกำหนด และเงื่อนไข

ข้อกำหนด และเงื่อนไข การให้บริการ ทรู ซูเปอร์สปีดไฟเบอร์ จาก ทรูออนไลน์

• True Super Speed Fiber ในพื้นที่ VDSL ให้บริการที่ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 50 Mbps. / ในพื้นที่ Fiber Cable Internet (FCI) ให้บริการที่ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 200 Mbps. / และ ในพื้นที่ FTTH ให้บริการที่ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 1,000 Mbps. โปรดตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ

• กรณีลูกค้าใหม่ที่สมัครบริการอินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว 15 Mbps. ราคา 599 บาท/เดือน ในพื้นที่ Fiber Cable Internet (FCI) และ ในพื้นที่FTTH รับสิทธิ์ส่วนลดค่าแรกเข้าเหลือเพียง 650 บาท จากปกติ 2,000 บาท โดยหากยกเลิกสัญญาก่อน 12 เดือน จะต้องคืนค่าแรกเข้าส่วนที่เหลือเป็นเงิน 1,350 บาท พร้อมคืนสิทธิพิเศษหรือส่วนลดใดๆที่ลูกค้าได้รับให้แก่บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด

• สำหรับบริการทรู ซูเปอร์สปีดไฟเบอร์ กรณียกเลิกสัญญาก่อน 12 เดือน: ลูกค้าจะต้องคืนสิทธิโปรโมชั่นค่าแรกเข้า เป็นเงิน 2,000 บาท ค่าติดตั้งและเดินสายในพื้นที่ FCI และ FTTH เป็นเงิน 2,600 บาท / ในพื้นที่ VDSL เป็นเงิน 3,350 บาท (เฉพาะมีการติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์บ้านทรูเลขหมายใหม่) และส่งคืนอุปกรณ์ Router ในสภาพที่สมบูรณ์ให้แก่บริษัทฯ หากชำรุด สูญหาย หรือไม่ส่งคืน กรณี Docsis 3.0 WiFi Router ชำระเป็นเงิน 3,200 บาท กรณี ONT FTTH WiFi Router ชำระเป็นเงิน 3,900 บาท กรณี VDSL WiFi Router ชำระเป็นเงิน 1,500 บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• เงื่อนไขโปรโมชั่นฟรีเดินสาย Coaxial cable สำหรับพื้นที่ FCI ในระยะ 70 เมตร และ เดินสายไฟเบอร์ออฟติก สำหรับพื้นที่ FTTH ในระยะ 200 เมตรเท่านั้น ส่วนเกินจากระยะที่กำหนด คิดอัตราเมตรละ 25 บาท

• เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด กำหนด

เงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์บ้านทรู

• กรณีอยู่ในพื้นที่ให้บริการ โทรศัพท์บ้านทรูผ่านสายเคเบิล ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 100 บาทต่อเดือน ได้ค่าโทรฟรี 150 นาทีต่อเดือน สำหรับโทรเข้ามือถือได้ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม. อัตราค่าบริการ ดังนี้ : โทรเบอร์บ้านจังหวัดเดียวกันครั้งละ 3 บาท โทรเบอร์บ้านต่างจังหวัดและโทรมือถือนาทีละ 1 บาท

• กรณีอยู่ในพื้นที่ให้บริการ โทรศัพท์บ้านทรูผ่านสายโทรศัพท์ ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 100 บาท/เดือน ได้ค่าโทรฟรี 100 บาท/เดือน โทรได้ทุกเครือข่ายทั่วไทย ตลอด 24 ชม. อัตราค่าบริการ ดังนี้ : โทรเบอร์บ้านจังหวัดเดียวกันครั้งละ 3 บาท โทรเบอร์บ้านต่างจังหวัดนาทีละ 3-9 บาท และโทรมือถือนาทีละ 3-6 บาท

• โดยเมื่อรายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดลง อัตราค่าบริการโทรศัพท์บ้านพื้นฐานจะเป็นอัตราค่าบริการตามปกติ

• เมื่อลูกค้าสมัครบริการตามแพ็กเกจและสิทธิพิเศษดังกล่าว จะได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์นี้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่สมัครบริการ โดยผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเลขหมายโทรศัพท์มือถือไว้เพื่อรับ SMS ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว กรุณาตรวจสอบผลการสมัครโดย โทร. 1242

• ราคาในแพ็กเกจไม่รวมถึงการใช้บริการทางไกลระหว่างประเทศทุกประเภท ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน ค่าบริการดาวน์โหลดคอนเทนต์ ค่าบริการข่าวสารข้อมูลบริการส่งข้อความ SMS บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย MMS และการใช้บริการพิเศษอื่นๆ เช่น บริการเลขหมายพิเศษ 3 หรือ 4 หลัก, Free phone 1800, True-1234, บริการออดิโอเท็กซ์ (1900), บริการ True Phone Club ผ่านเลขหมาย 02-900-9001-9, บริการพิเศษผ่านเลขหมาย 02-625-0700-99, 02-639-7580-99, AF Vote เลขหมาย 4401-20 และรวมถึงบริการเสริมอื่นๆทุกประเภท

• อัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

คำขอ / สัญญาใช้บริการ และ/หรือ ซื้อสินค้าของบริษัทในกลุ่มทรู

 1. เงื่อนไขทั่วไปสำหรับบริการ TrueOnline-Internet Package (XDSL, Fiber Cable Internet, FTTH) สำหรับ Home Package
  • 1.1 สัญญานี้ทำขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการ กับ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (บริษัทฯ) เพื่อสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet Package (XDSL, Fiber Cable Internet, FTTH) จากบริษัทฯ (ต่อไปเรียกว่า บริการฯ)
  • 1.2 ผู้ใช้บริการสมัครใจใช้บริการฯ ตามสัญญานี้เป็นเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือ 18 เดือน หรือ 24 เดือน หรือตามที่แต่ละโปรโมชั่นกำหนด
   • 1.2.1 กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ XDSL ยกเลิกก่อนกำหนด ผู้ใช้บริการยินดีชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คืนให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมคืนอุปกรณ์ตามเงื่อนไขในหนังสือรับสิทธิฯ รวมถึงชำระค่าติดตั้งโทรศัพท์บ้าน เป็นจำนวนเงิน 3,584.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีได้รับสิทธิยกเว้นการเรียกเก็บค่าติดตั้งโทรศัพท์บ้าน)
   • 1.2.2 กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ Fiber Cable Internet (FCI) ยกเลิกก่อนกำหนด ผู้ใช้บริการยินดีชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คืนให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท รวมถึงค่าติดตั้งอุปกรณ์ และค่าเดินสายให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,600 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมคืนอุปกรณ์ตามเงื่อนไขกำหนด
   • 1.2.3 กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ FTTH ยกเลิกก่อนกำหนด ผู้ใช้บริการยินดีชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า คืนให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท รวมถึงค่าติดตั้งอุปกรณ์ และค่าเดินสายให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,600 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมคืนอุปกรณ์ตามเงื่อนไขกำหนด
  • 1.3 ผู้ใช้บริการจะไม่นำบริการฯที่ได้รับจากบริษัทฯ ไปให้บุคคลอื่นใดใช้ หรือให้บริการต่อ หรือไปดำเนินการอย่างอื่นอย่างใดที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม และความมั่นคง หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ หรือ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของราชการ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด
  • 1.4 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดๆที่เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย และ/หรือจะต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ/ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำหนดความผิดเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไขตามข้อ 1.4 นี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้บริการตามสัญญานี้โดยทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว
  • 1.5 ในระหว่างการให้บริการฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องตัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตชั่วคราว Disconnect ทุกๆ 24 ชั่วโมง สำหรับบริการ TrueOnline-Internet เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน
  • 1.6 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ส่ง E-Mail ขยะ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใด หรือการใช้งานโครงข่าย เช่น Junk Mail, Spam Mail, Virus Computer หรือ Worm เป็นต้น
  • 1.7 กรณีใช้บริการเสริม หรือบริการในลักษณะที่เป็นการซื้อเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็คเกจหลัก จะสิ้นสุดทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแพ็คเกจ เปลี่ยนความเร็ว หรือยกเลิกการใช้บริการ
  • 1.8 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการฯตามสัญญานี้ หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการนำบริการฯ ไปใช้งานแบบต่อพ่วง หรือผู้ใช้บริการนำบริการฯไปใช้จนมีค่าเฉลี่ยการรับ-ส่งข้อมูลเกินปริมาณที่กำหนด ดังนี้

   ค่าเฉลี่ยการรับ-ส่งข้อมูล TrueOnline-Internet

   ความเร็ว
   Speed
   ปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล Internet
   ภายใน 1 ชั่วโมง (ไม่เกิน)
   Data Transfer Limitation (MB/ hr)
   10
   1,350 MB/Hr
   11
   1,485 MB/Hr
   12
   1,620 MB/Hr)
   13
   1,755 MB/Hr
   14
   1,890 MB/Hr
   15
   2,025 MB/Hr
   16
   2,160 MB/Hr
   18
   2,430 MB/Hr
   20
   2,700 MB/Hr
   30
   4,050 MB/Hr
   50
   6,750 MB/Hr
   100
   13,500 MB/Hr
   200
   27,000 MB/Hr
  • 1.9 ในกรณีที่มีการใช้งานผิดประเภท และ/หรือมีการต่อพวงเกินกว่า 1 เครื่อง ผู้ใช้บริการทราบดี และยอมรับว่ากรณีดังกล่าว ส่งผลทำให้ความเร็วในการให้บริการฯตามสัญญาบริการนี้ลดลงมาก และผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯเรียกเก็บค่าบริการฯ ตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิน และตามระยะเวลาที่นำไปใช้งานต่อ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการ
  • 1.10 กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลต่างชาติ การสมัครบริการ TrueOnline-Internet Package สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
   • 1.10.1 ผู้สมัครจะต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือสัญญาเช่าที่พักอาศัยที่มีชื่อผู้ใช้บริการเป็นผู้เช่า และมีอายุเหลือในสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการฯ
   • 1.10.2 กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ต้องสมัครแบบชำระค่าใช้บริการล่วงหน้าขั้นต่ำ 6 เดือน นับจากวันสมัคร
  • 1.11 ลูกค้าสามารถเปลี่ยนบริการ TrueOnline-Internet ได้เมื่อมีอายุสัญญามากกว่า หรือเท่ากับ6 เดือน และอายุสัญญาจะถูกนับใหม่ตามประเภทโปรโมชั่นที่ลูกค้าสมัคร
 2. อัตราค่าบริการ ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการ
  • 2.1 ในการใช้บริการฯตามสัญญานี้ ผู้ใช้บริการตกลงจะชำระค่าบริการฯให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราที่กำหนดตาม Packageที่สมัคร โดยบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการเป็นรายเดือน หากรอบบิลแรกที่เริ่มใช้บริการฯไม่ตรงกับวันที่ 1 ของเดือน บริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการตามสัดส่วนระยะเวลาการใช้บริการจริง ทั้งนี้ บริษัทฯจะเริ่มคิดค่าบริการดังกล่าว นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการฯ เป็นครั้งแรก และในวันดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฯได้จริง และในรอบบิลต่อๆไปจนวันสิ้นสุดการใช้บริการ
  • 2.2 ยอดค่าบริการฯ และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) ที่บริษัทฯได้บันทึกไว้ ให้ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการต่อไป ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการฯ และ/หรือในการร้องเรียนความไม่ถูกต้องของยอดค่าบริการที่บริษัทฯเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
  • 2.3 ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบเรียกเก็บเงินหากผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการฯงวดหนึ่งงวดใด ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าบริการฯพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการฯ และ/หรือยกเลิกการให้บริการฯได้ตามกฎหมาย
  • 2.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเลือกชำระค่าบริการฯกับตัวแทนรับชำระค่าบริการฯ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้นผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการ Service Fee (ถ้ามี) ให้แก่ตัวแทนที่รับชำระค่าบริการฯดังกล่าวตามอัตราที่ตัวแทนรับชำระค่าบริการรายนั้นๆกำหนด
  • 2.5 ในการใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ Fiber Cable Internet หากระยะการเดินสายสัญญาณ (RG-6) จากจุดปล่อยสัญญาณ (Tap Port) จนถึงจุดติดตั้ง Modem เกินกว่า 70 เมตร ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเดินสายส่วนเกิน ในราคาเมตรละ 25 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับตัวแทนติดตั้งเอง
  • 2.6 ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องในการใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการจะแจ้งเหตุขัดข้องให้บริษัทฯทราบ และบริษัทฯจะจัดส่งช่างเทคนิคเพื่อแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าว ณ สถานที่ติดตั้ง ตามที่ระบุในสัญญานี้ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   • 2.6.1 หากเหตุขัดข้องเกิดจากโครงข่าย TrueOnline-Internet และมิได้มีสาเหตุมาจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ช่างเทคนิคดังกล่าว จะเป็นผู้แก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวจนผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฯได้ตามปกติ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ
   • 2.6.2 หากเหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดจาก Software ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ช่างเทคนิคจะเป็นผู้แก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าว จนผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ โดยผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าดำเนินการดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครั้ง ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบเรียกเก็บเงินที่บริษัทฯจะจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ
   • 2.6.3 หากเหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดจาก Hardware ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ เพื่อผู้ใช้บริการจะได้ดำเนินการแก้ไขเองต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าใช้จ่ายในการส่งช่างเทคนิคไปตรวจสอบเหตุขัดข้อง เป็นจำนวนเงิน 500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครั้ง ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบเรียกเก็บเงินที่บริษัทฯจะจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ
  • 2.7 การแก้ไขเหตุขัดข้องตามข้อ 2.6 ของสัญญานี้ บริษัทฯ และ/หรือช่างเทคนิคจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย/ สูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นใดอันเกิดจากการแก้ไขเหตุขัดข้อง และ/หรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ หากช่างเทคนิคได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้ว
 3. สิทธิพิเศษการยืมอุปกรณ์ สำหรับใช้บริการฯ ตามสัญญานี้
  • 3.1 กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ XDSL บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์
   • 3.1.1 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษการยืมเครื่อง Wi-Fi Router ตามความเร็วที่ขอรับบริการฯ เป็นจำนวน 1 เครื่อง ต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 วงจร สิทธิในการยืม Wi-Fi Router ให้สิทธิเฉพาะกรณีสมัครใหม่ หรือยกเลิกบริการ TrueOnline-Internet มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนเท่านั้น และผู้ขอใช้บริการต้องสมัครใช้บริการฯต่อเนื่อง 12 เดือน หรือ 18 เดือน หรือ 24 เดือน หรือตามที่แต่ละโปรโมชั่นกำหนด
   • 3.1.2 กรณี Wi-Fi Router ชำรุด หรือไม่สามารถใช้ติดตั้งได้ตามปกติ ด้วยสาเหตุจากโรงงานผู้ผลิต หรือเกิดจากการใช้งานตามปกติ ผู้ใช้บริการต้องนำ Wi-Fi Router มาคืน ณ สำนักงานสาขา ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับ Wi-Fi Router หรือ ภายใน 7 วัน นับจากวันนัดติดตั้ง และช่างผู้ติดตั้ง ได้ออกเอกสารยืนยันเพื่อให้นำ Wi-Fi Router ส่งคืน
   • 3.1.3 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนให้ สำหรับกรณีตามข้อ 3.1.2 ภายในช่วงระยะเวลาสัญญารับสิทธิยืม Wi-Fi Router 12 เดือน หรือ 18 เดือน หรือ 24 เดือน หรือ ตามที่แต่ละโปรโมชั่นกำหนด และขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคืนอุปกรณ์ชุดที่ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อมีการทดแทนอุปกรณ์ให้แล้ว
   • 3.1.4 ผู้ใช้บริการตกลงนำ Wi-Fi Router ไปใช้กับเลขหมายของบริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ XDSL ตามสัญญาใช้บริการฯนี้เท่านั้น
   • 3.1.5 อุปกรณ์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเนื่องจากผู้ยืมได้สมัครใช้บริการฯต่อเนื่องมีกำหนด 12 เดือนตามข้อ 3.1.1 หรือต่อเนื่องตามแต่ละโปรโมชั่นกำหนด บริษัทฯจึงนำ Wi-Fi Router ดังกล่าวข้างต้น ออกให้ผู้ใช้บริการยืมตามสัญญานี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิตามข้อ 3. นี้ให้กับบุคคลอื่นได้
   • 3.1.6 บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิก/ระงับการให้ยืมได้ทันที หากมีการนำ Wi-Fi Router ไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือมีการเคลื่อนย้าย ดัดแปลง แก้ไข หรือนำอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ
   • 3.1.7 บริษัทฯตกลงว่า เฉพาะ Wi-Fi Router ที่ผู้ใช้บริการได้ยืมตามสัญญานี้ให้ Wi-Fi Router โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการครบกำหนดตามข้อ 3.1.1 แล้ว
   • 3.1.8 หากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการก่อนครบกำหนดตามข้อ 3.1.1 หรือ กรณีที่หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่ระบุไว้ในสัญญาขอใช้บริการ และ/หรือ บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ XDSL ถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าบริการ หรือการให้บริการสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดๆ หรือผู้ขอใช้บริการมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาใช้บริการให้ถือว่าการให้ยืม Wi-Fi Router นี้สิ้นสุดทันที โดยผู้ใช้บริการต้องนำ Wi-Fi Router ที่ยืมไป คืนให้แก่บริษัทฯ ณ สำนักงานของบริษัทฯในสภาพใช้งานได้ดี หากไม่นำมาคืน หรือ Wi-Fi Router ที่นำมาคืนชำรุดเสียหาย หรือไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับ Wi-Fi Router ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าว จะไม่เกินไปกว่าราคาตลาดของอุปกรณ์ Wi-Fi Router ในเวลาที่ผู้ขอใช้บริการต้องส่งมอบ Wi-Fi Router คืนให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สัญญาขอใช้บริการนี้สิ้นสุดลง
   • 3.1.9 กรณีที่ Wi-Fi Router ที่ยืมไปสูญหาย ผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการต่อจนครบกำหนด12 เดือน หรือครบตามระยะเวลาขั้นต่ำที่แต่ละโปรโมชั่นกำหนด ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชำระค่าเสียหายของ Wi-Fi Router ให้แก่บริษัทฯ ตามราคาตลาดของอุปกรณ์ Wi-Fi Router ณ ขณะนั้น และบริษัทฯจะจัดหา Wi-Fi Router ที่สามารถใช้งานทดแทนกันได้ (ซึ่งอาจเป็นรุ่นเดียวกันหรือไม่ก็ได้) โดยผู้ขอใช้บริการต้องนำสัญญาใช้บริการฯนี้มา เพื่อแก้ไขหมายเลข Wi-Fi Router ที่ยืมให้ถูกต้อง
  • 3.2 กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ Fiber Cable Internet (FCI) บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายเคเบิล และกรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ FTTH บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายไฟเบอร์
   • 3.2.1 ผู้ใช้บริการตกลงขอรับสิทธิพิเศษยืม Modem/Router จากบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการยืมโมเด็ม ดังต่อไปนี้
    • 3.2.1.1 ผู้ใช้บริการตกลงนำอุปกรณ์ไปใช้กับเลขหมายของบริการ TrueOnline-Internet ตามสัญญาใช้บริการนี้กับบริษัทฯเท่านั้น
    • 3.2.1.2 อุปกรณ์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และเนื่องจากผู้ใช้บริการได้สมัครใช้บริการฯ บริษัทฯจึงนำอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นออกให้ผู้ใช้บริการยืมตามสัญญานี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
    • 3.2.1.3 บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิก/ระงับการให้ยืมได้ทันที หากมีการนำอุปกรณ์ไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้ เกิดความเสียหาย/เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
    • 3.2.1.4 สำหรับผู้สมัครบริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ Fiber Cable Internet (FCI) บริษัทฯขอสงวนสิทธิการให้ยืมอุปกรณ์โมเด็มรุ่น DOCSIS 2.0 สำหรับผู้ขอใช้บริการที่ความเร็วต่ำกว่า 20 Mbps. หรือรุ่น DOCSIS 3.0 สำหรับผู้ขอใช้บริการที่ความเร็วเท่ากับ หรือสูงกว่า 20 Mbps. ขึ้นไปเท่านั้นพร้อมอุปกรณ์ครบเซต ประกอบด้วย อุปกรณ์โมเด็ม, ปลั๊กไฟและสายอินเทอร์เน็ต
    • 3.2.1.5 สำหรับผู้สมัครบริการ TrueOnline-Internet ในพื้นที่ FTTH ผ่านสายไฟเบอร์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิการให้ยืมอุปกรณ์โมเด็มรุ่นของ FTTH พร้อมอุปกรณ์ครบเซต ประกอบด้วย อุปกรณ์โมเด็ม, ปลั๊กไฟและสายอินเทอร์เน็ต
    • 3.2.1.6 ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับอุปกรณ์ ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าวจะไม่เกินไปกว่าราคาตลาดของอุปกรณ์ ณ ขณะนั้น ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้บริการตามกรณีดังต่อไปนี้
     • - กรณีที่ผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงนำอุปกรณ์รวมทั้งอุปกรณ์ที่ยืมไป (ถ้ามี) คืนให้แก่บริษัทฯ ณ สำนักงานของ บริษัทฯในสภาพใช้งานได้ดี หากอุปกรณ์ที่นำมาคืนชำรุดเสียหาย หรือ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายของ อุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ
     • - กรณีที่บริการ TrueOnline-Internet ถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าบริการ หรือผู้ใช้บริการมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาใช้บริการ ให้ถือว่าสัญญายืมนี้สิ้นสุดทันที โดยผู้ใช้บริการตกลงนำอุปกรณ์รวมทั้งอุปกรณ์ที่ยืมไป (ถ้ามี) คืนให้แก่บริษัทฯ ณ สำนักงานของ บริษัทฯในสภาพใช้งานได้ดี หากอุปกรณ์ที่นำมาคืนชำรุดเสียหาย หรือ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ
     • - กรณีอุปกรณ์ที่ยืมไปสูญหาย และผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะใช้บริการต่อ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชำระค่าเสียหายของอุปกรณ์ให้แก่บริษัทฯ
   • 3.2.2 ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขในการขอรับสิทธิพิเศษนี้แล้ว โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ และผู้ใช้บริการได้รับอุปกรณ์ที่ยืมจากบริษัทฯ จำนวน 1 เครื่องในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   • 3.2.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เคลื่อนย้าย ดัดแปลง แก้ไข และ/หรือนำอุปกรณ์อื่นใดมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในการให้บริการเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก บริษัทฯก่อน
   • 3.2.4 สำหรับการใช้บริการ บริษัทฯจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ และตั้งค่าต่างๆที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ เพื่อสามารถใช้บริการได้ดีตามปกติ แต่ไม่รวมถึงการตั้งค่าทางด้านระบบโครงข่าย อุปกรณ์ LAN หรือ Computer ของผู้ใช้บริการ
   • 3.2.5 หากการใช้บริการฯสิ้นสุดลง ผู้ใช้บริการจะต้องนำส่งอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ในสภาพดีพร้อมใช้งาน คืนให้แก่บริษัทฯด้วยตนเอง ณ ร้านทรูช้อป, ทรูมูฟช้อป ทุกสาขา หรือสถานที่ๆทางบริษัทฯกำหนด
   • 3.2.6 เมื่อการให้บริการสิ้นสุดลง ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯเข้าไปในสถานที่ใดๆที่อุปกรณ์ตั้งอยู่เพื่อถอดถอนอุปกรณ์ได้ หากบริษัทฯไม่สามารถเข้าถอดถอนอุปกรณ์ และ/หรือการถอดถอนอุปกรณ์ล่าช้าเนื่องจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯไม่สามารถเข้าถอดถอนอุปกรณ์ได้ และ/หรือการถอดถอนอุปกรณ์ล่าช้า (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทฯ
   • 3.2.7 บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาผู้รับเหมาเกี่ยวกับการเดินสายภายในสถานที่ติดตั้งทั้งหมด
   • 3.2.8 ผู้ใช้บริการจะต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ (ถ้ามี) ด้วยค่าใช้จ่ายของ ของผู้ใช้บริการเอง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวกับการใช้บริการตามคำขอ/สัญญาใช้บริการนี้ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเดินสายส่วนเกินในสถานที่ติดตั้ง เป็นต้น
   • 3.2.9 ผู้ใช้บริการจะต้องสงวนรักษาอุปกรณ์ของบริษัทฯให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลาเสมอเช่น วิญญูชนทั่วไปจะสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเอง หากอุปกรณ์นั้น ชำรุดเสียหาย และ/หรือสูญหาย อันเกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซ่อมแซม หรือชดใช้ค่าเสียหาย
 4. สิทธิของผู้ใช้บริการที่จะได้รับจากการสมัครใช้บริการฯ
  • 4.1 ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิพิเศษการยืมอุปกรณ์ตามข้อ 3 ของสัญญานี้
  • 4.2 ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ถึงผู้รับ (To) ส่งสำเนา (cc) และส่งสำเนาซ่อน (bcc) ได้รวมกันครั้งละไม่เกิน 50 แอดเดรส (Address) และสูงสุดไม่เกิน 100 ฉบับ ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง
  • 4.3 ผู้ใช้บริการสามารถแนบ (Attach) เอกสาร ภาพ และ/หรือข้อมูลใดๆ ลงใน Email เพื่อส่งออก หรือรับเข้าได้ครั้งละไม่เกิน 10 MB (Megabyte)
  • 4.4 ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิการใช้บริการ Public Wi-Fi ตามจำนวนที่กำหนด และตามข้อกำหนดของ Package ที่สมัคร โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่นแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการ Wi-Fi ได้เป็นจำนวน 1 Account (ไม่ Concurrent) ในกรณีที่การใช้บริการตามสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงให้ บริการ Wi-Fi สิ้นสุดลงพร้อมกันโดยทันที
  • 4.5 ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องในการใช้บริการฯ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้บริษัทฯทราบ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้
   • 4.5.1 ผ่าน Call Center ที่เบอร์ 1242
   • 4.5.2 ผ่านบริการ True Care Chat ที่เว็บไซต์ www.trueinternet.co.th
   • 4.5.3 ผ่านทาง Email Address: support@truecorp.co.th
   • 4.5.4 ผ่านทาง True Shop หรือ True Move Shop
 5. ข้อควรรู้
  • 5.1 ความเร็วในการเชื่อมต่อ คือความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย TrueOnline-Internet (ไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล) ความเร็วในการดาวน์โหลดที่แท้จริงอาจต่ำกว่าความเร็วสูงสุดในการเชื่อมต่อที่ขอสมัครใช้บริการฯไว้ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพและระยะทางของสายโทรศัพท์ภายในของผู้ใช้บริการฯ สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ความเร็วในการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ต และการติดขัดของข้อมูลอินเทอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ และ Router ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม และปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการ ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่สามารถให้คำรับรอง ได้ว่า อัตราความเร็วของบริการฯที่ผู้ใช้บริการได้รับจะเท่ากับความเร็วที่ได้แสดงความประสงค์ไว้
  • 5.2 การดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ รวมทั้งการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่างประเทศในช่วงเวลา 18.00 – 24.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เครือข่ายบรอดแบนด์ และเครือข่ายการใช้งาน Wi-Fi หนาแน่น อาจทำให้ความเร็วในการใช้บริการฯตามสัญญานี้ลดลง
  • 5.3 บริการฯตามสัญญานี้ไม่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการบางรุ่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่จะนำมา ใช้งาน ทั้งนี้จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการให้บริการฯตามสัญญานี้ได้เท่านั้น
  • 5.4 ผู้ใช้บริการจะได้รับโปรแกรมแนะนำการใช้งานเครื่อง Wi-Fi Router ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าว ที่ www.trueinternet.co.th
  • 5.5 สำหรับการใช้บริการฯที่ความเร็วตั้งแต่ 20 Mbps. ขึ้นไปนั้น จะสามารถใช้งานได้ดีกับ Macintosh Linux และ Window 7 หรือระบบปฏิบัติการที่สูงกว่า นอกจากนี้คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Notebook ต้องมีมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือสูงกว่า ดังต่อไปนี้
   • - 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
   • - 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit)
   • - 16 GB available on hard disk space (32-bit) or 20 GB (64-bit)
   • - DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver
 6. เงื่อนไขอื่นๆ
  • 6.1 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆที่สัญญานี้ได้ระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
  • 6.2 บริการฯตามสัญญาบริการนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ และ/หรือ Wi-Fi Router เฉพาะแบบ PPPoE ที่บริษัทฯได้ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใช้บริการในการยืมอุปกรณ์ ตามข้อ 4 ของสัญญานี้ ดังนั้น หากผู้ใช้บริการ เลือกที่จะใช้อุปกรณ์ และ/หรือ Wi-Fi Router เป็นอย่างอื่น บริษัทฯจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ใช้บริการ จะสามารถใช้บริการฯตามสัญญาบริการนี้ได้ตามปกติ ซึ่งหากมีเหตุขัดข้องเช่นว่านั้น ผู้ใช้บริการตกลงจะ ไม่หยิบยกเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเพื่อขอปฏิเสธการชำระ หรือหักลดค่าบริการฯที่ผู้ใช้บริการต้องชำระให้ แก่บริษัทฯตามสัญญานี้
  • 6.3 ผู้ใช้บริการทราบดีว่า การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้น หน้าจอที่ปรากฏครั้งแรกจะเป็นการเสนอข้อมูลต่างๆ โดยผู้ใช้บริการไม่ขัดข้องที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆต่อไปเพื่อเข้าสู่การใช้งานอินเทอร์เน็ตตามปกติทั่วไป
  • 6.4 รายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้บริการฯตามสัญญานี้สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.trueinternet.co.th, www.trueonline.com และ/หรือแผ่นพับของบริการฯที่บริษัทฯจัดพิมพ์ไว้ สำหรับแจกให้แก่ผู้ใช้บริการ
  • 6.5 การดาวน์โหลดไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์ต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งผู้กระทำการมีความผิด และจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย โดยบริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น