ทิปส์เด็ด

พลิกโฉมการเกษตรไทยด้วยแหล่งข้อมูลบนโลกออนไลน์

20 มิถุนายน 2561


การเข้าถึงองค์ความรู้ทางการเกษตรในอดีตอาจมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เนื่องจากมีข้อมูลสำหรับเผยแพร่ที่ไม่หลากหลาย หรือมีช่องทางการเข้าถึงที่ยังไม่ค่อยสะดวกนัก แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้การแบ่งปันและศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ แทบจะไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไป โดยอินเทอร์เน็ตถูกนำมาใช้เป็นตัวช่วยหนึ่งในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งมีส่วนส่งเสริมให้การทำการเกษตรของประเทศไทยมีความทันสมัยก้าวไกลยิ่งขึ้นได้ โอกาสนี้เราจึงขอแนะนำแหล่งศึกษาหาความรู้ทางการเกษตรง่ายๆ จากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของคุณ ไม่แน่ว่าตัวอย่างที่หยิบยกมาฝากนี้อาจช่วยจุดประกายให้ว่าที่เกษตรยุคใหม่สร้างรายได้อย่างมหาศาลก็เป็นได้

เริ่มต้นจากหน่วยงานรัฐ

จากประเด็นข้างต้นทางภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ โดยเว็บไซต์ organicfarmthailand เผยว่า รัฐบาลได้กำหนดให้กลุ่มอาหาร การเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็น 1 ใน 5 กลุ่มเป้าหมายหลักของแผนการนำประเทศไปสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็สนองรับนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมพัฒนาที่ดิน ที่มีความพยายามเข้ามาเป็นตัวกลางในการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่เกษตรกร โดยการรวบรวมข้อมูล สถานการณ์ และความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรไว้ในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้ามาเลือกศึกษาได้ตามความสนใจ

กูรู นักวิชาการ เขาอยากสอน

นอกเหนือจากความรู้ทางการเกษตรแล้ว ยุค “เกษตร 4.0” ยังเน้นย้ำถึงการนำเทคโนโลยีมาประกอบการทำเกษตรอีกด้วย ซึ่ง “เกษตรแบบแม่นยำ” ถือเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากวิธีนี้สามารถช่วยควบคุมขั้นตอนการดูแลพืชให้มีความแน่นอน และตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดได้ เช่น การใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดการใส่ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงด้วยความแม่นยำสูง การให้ปุ๋ยตามความต้องการของพืช การให้น้ำตามความชื้นดิน และการรดน้ำตามความต้องการของพืช

อาจกล่าวได้ว่า “เกษตรแบบแม่นยำ” นี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนำมาใช้ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งความหลากหลายของดิน น้ำ หรืออุณหภูมิ ที่ไม่เหมือนกันในบริเวณเดียวกัน ทำให้เกษตรสามารถปลูกพืชที่แตกต่างกันได้ด้วย ปัจจุบันมีหลายประเทศนำวิธีดังกล่าวมาใช้แล้วทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นได้ เช่น ในประเทศมาเลเซียที่นำมาใช้ดูแลสวนปาล์ม เป็นต้น สำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมสามารถศึกษาเนื้อหาภาษาไทยได้จากบทความของ ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ เว็บไซต์ www.agit.in.th และบล็อกของคุณนุ สะ และหมัด เกษตรกรดีกรีผู้นำวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น จ.ฉะเชิงเทรา ที่มาแนะแนวทางการทำเกษตรแบบยั่งยืนฉบับเข้าใจง่ายสุดๆ

รับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างคนลงมือทำจริง

ณ เวลานี้เริ่มมีพนักงานบริษัทหันมาสนใจการทำอาชีพด้านการเกษตรกันมากขึ้น ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวาย ความเร่งรีบ การแข่งขันในที่ทำงาน หรืออาจจะมาจากเหตุผลความชอบส่วนตัว ผู้คนในเมืองไม่น้อยจึงผันตัวไปเป็นเกษตรกรตามต่างจังหวัดหรือในบ้านเกิดกัน ซึ่งมีหลายต่อหลายคนได้ตั้งกระทู้ตามเว็บบอร์ดต่างๆ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสลัดคราบพนักงานออฟฟิศมาเป็นเกษตรกร อย่างเช่น สมาชิกในเว็บไซต์พันทิปท่านหนึ่ง ที่หันหลังให้กับชีวิตวุ่นวายในเมือง แล้วเริ่มต้นชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรกรที่เขาเลือก จนเป็นที่มาของกระทู้แบ่งปันแรงบันดาลใจจากผลงานการทำเกษตรกรรมฉบับมนุษย์เงินเดือนในแบบของเขา เป็นต้น