ข่าว

มาดูวิธีรับทรูพอยท์เพิ่มทุกเดือน

18 พฤษภาคม 2563


18 พ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้บริการทรู ออนไลน์ หรือทรูวิชั่นส์ หรือทรูออนไลน์ที่ใช้แพ็กเกจร่วมกับทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช ที่ชำระค่าบริการครบเต็มจำนวนภายในกำหนดเวลาการชำระค่าบริการของรอบบิลปัจจุบันในแต่ละรอบเท่านั้น

2. ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 จะได้รับคะแนนสะสม ดังนี้

2.1 รับทรูพอยท์ จำนวน 1 ทรูพอยท์ โดยคำนวณจากมูลค่าของค่าบริการทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (โดยจะได้รับทรูพอยท์ภายใน 3 วันทำการ) 

2.2 รับทรูพอยท์เพิ่มอีก จำนวน 1 ทรูพอยท์ จากมูลค่าของค่าบริการทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน เมื่อมีการชำระค่าบริการก่อนวันครบกำหนดในการชำระค่าบริการ (โดยจะได้รับทรูพอยท์ภายใน 7 วันทำการ)

2.3 รับทรูพอยท์เพิ่มอีก จำนวน 1 ทรูพอยท์ จากมูลค่าชำระบิลทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (โดยจะได้ทรูพอยท์ภายใน 7 วันทำการ) เมื่อจ่ายบิลทรูผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท / ทรูไอเซอร์วิส / ทรูไอดี โดยตัดเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น (รับสูงสุด 50 ทรูพอยท์ / บัตรประชาชน / 1 เดือน) 

3. สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าบริการอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตและลูกค้าที่ชำระค่าบริการล่วงหน้าแบบราย 6 เดือน และ 12 เดือน ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 

4. สำหรับลูกค้าที่ใช้สิทธิพิเศษส่วนลดปลูกรักของพนักงาน ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 

5. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

6. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่เหมาะสม

7. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการชำระ สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี True Money Wallet และเรียกคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร