ข่าว

ชมความบันเทิงพรีเมี่ยมบนเน็ตเร็วแรงขีดสุด
ส่งตรงถึงบ้านคุณ

11 เมษายน 2562


Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald WIZARDING WORLD Publishing Rights © J.K.R. WIZARDING WORLD™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. © 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. | Aquaman: AQUAMAN and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics. © 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. | Mission: Impossible - Fallout: © 2018 Paramount Pictures. All rights reserved. | Mary Poppins Returns: © 2018 Disney Enterprises, Inc. All rights reserved. Dr. Seuss’ the Grinch: © 2018 Universal Studios. All rights reserved. | Bohemian: © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.


สำหรับแพ็กเกจ Gigabit “1 Gbps.” คือความเร็วสูงสุดที่สัญญาณวิ่งมาจากชุมสายมาจนถึงอุปกรณ์กระจาย สัญญาณที่ติดตั้งภายในที่พักอาศัย โดยความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 80% หรือต่ำกว่า เมื่อ ทำการเชื่อมต่อผ่านสาย LAN และประมาณ 40% หรือต่ำกว่า เมื่อทำการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ไวไฟ (เนื่องด้วย ข้อจำกัดของมาตรฐานอุปกรณ์) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่นด้วย เช่นอุปกรณ์ภาครับและภาคส่ง การใช้งาน เว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น