ข่าว

รับส่วนลดรายเดือน
เมื่อหักชำระค่าบริการทรูออนไลน์อัตโนมัติ

16 ตุลาคม 2561

หากคุณเคยลืมชำระค่าบริการ หรือเบื่อกับการรอคิวนานๆ ที่ช้อป จบปัญหานี้ได้ เมื่อสมัครหักค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ ผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต พร้อมรับส่วนลดรายเดือน 2% สิทธิพิเศษดีๆ แบบนี้ ลูกค้าทรูออนไลน์เช่นคุณ ไม่ควรพลาด

 


 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 

1. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย: สำหรับลูกค้าที่สมัครบริการตัดบัญชีอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 (สมัครบริการตัดบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระยอดรวมค่าใช้บริการ)

2. เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์พิเศษ

   2.1 รับส่วนลด 2%

        2.1.1 ส่วนลด 2% จะถูกคำนวณจากยอดค่าใช้บริการ Internet Service หมายเลขที่เรียกเก็บในใบแจ้งค่าบริการในแต่ละเดือน ไม่รวมค่าบริการเสริม หรือค่าบริการอื่นๆ ที่เรียกเก็บในใบแจ้งค่าบริการใบเดียวกัน

        2.1.2 ส่วนลด 2% จะถูกคำนวนจากยอดค่าใช้บริการก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

        2.1.3 สิทธิ์นี้จะสิ้นสุดเมื่อลูกค้ายกเลิกบริการตัดบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระยอดรวมค่าใช้บริการ

   2.2 รับ 500 ทรูพอยท์

        2.2.1 เฉพาะลูกค้าที่ได้รับข้อความส่งเสริมการขาย “รับเพิ่ม 500 ทรูพอยท์” ผ่านทาง Short Message Service (SMS) เท่านั้น

        2.2.2 กรณีลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีทรูพอยท์ ต้องดำเนินการลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ทรูพอยท์ให้สำเร็จก่อน

        2.2.3 ทรูพอยท์จะถูกโอนเข้าบัญชีทรูยูภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

        2.2.4 การใช้ทรูพอยท์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ “ทรูยู”

3. กรณีที่บริษัท (บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ดำเนินการตัดบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระยอดรวมค่าใช้บริการที่เรียกเก็บในใบแจ้งค่าบริการครั้งแรกไม่สำเร็จ ให้ถือว่าลูกค้าไม่ได้รับสิทธิ์รับ 500 ทรูพอยท์

4. บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของบริษัทถือเป็นข้อสิ้นสุด
 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-700-8000